landsforeningen levs boligpolitik.jpg 08.11.2017 - Sidst redigeret - 08.11.2017

LEVs boligpolitik

Voksne mennesker med udviklingshæmning skal sikres egen tidssvarende bolig og have stabil og kvalificeret hjælp i boligen. Botilbud skal gives ud fra den enkeltes behov - og ikke ud fra økonomiske kriterier. Alle boliger skal oprettes efter boliglovgivningen og støtten skal ydes uafhængigt af boform. Servicelovens adskillelse af bolig og service skal implementeres i praksis.

Læs mere