Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Levs ejendomme

Lev ejer (opgjort primo 2021) 45 ejendomme, der benyttes som botilbud til mennesker med udviklingshandicap, caféer, væresteder, sommerhuse og en mølle.

Ejendommene er geografisk placeret med 18 i Jylland, 3 på Fyn & Langeland, 6 i København/Frederiksberg, og 18 på det øvrige Sjælland og øerne.

Derudover administrerer Lev 23 selvejende ejendomme, hvoraf 16 er almene ejendomme, 1 er en vindmølle, 3 er ejerforeninger.

Lev administrerer dermed samlet set 68 bosteder med mere. Et særligt kendetegn ved de almene og flere af de øvrige selvejende er, at der skal afholdes bestyrelsesmøder.

Hvorfor har Lev ejendomme?

Levs engagement på ejendomsområdet startede i 1960'erne. Baggrunden var dengang som nu at sikre mennesker med udviklingshandicap, at de kan få en god og tidssvarende bolig.
Det er i alle tilfælde sket i dialog med en kommune, da det har været en forudsætning for etablering af et botilbud, at der kunne være en flerårig lejeaftale med den pågældende offentlige myndighed.

Viljen og kreativiteten til at skabe botilbud var markant fra starten, og man fandt nye veje til at sikre, at mennesker med udviklingshandicap kunne få en bolig, som de også kunne betale. Dette betød for eksempel, at Lev både har opført egne ejendomme og ejendomme i henhold til den almene boliglovgivning.

FAKTA

Levs boligpolitik

Voksne mennesker med udviklingshandicap skal sikres egen tidssvarende bolig og have stabil og kvalificeret hjælp i boligen. Botilbud skal gives ud fra den enkeltes behov - og ikke ud fra økonomiske kriterier.

Alle boliger skal oprettes efter boliglovgivningen og støtten skal ydes uafhængigt af boform. Servicelovens adskillelse af bolig og service skal implementeres i praksis.

Kontakt Levs ejendoms-administration

Telefon: 3635 9666
Telefontid: Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-12 - fredag lukket
E-mail: ejendomme@lev.dk

Ved akut skade uden for telefontid kontaktes Belfor Ejendomsvagt på telefon: 70 122 122
Ikke akut skadesanmeldelse sendes på den angivne mail.