ejendomme.jpg 08.11.2017 - Sidst redigeret - 08.11.2017

LEVs ejendomme

LEV ejer (opgjort primo 2009) 87 ejendomme, hvoraf 75 bruges som botilbud til mennesker med udvik­lings­hæmning, mens de resterende er kursusejendomme, caféer, væresteder, sommerhuse og en mølle.

Ejendommene er geografisk placeret med 39 i Jylland, 3 på Fyn, 7 i København/Frederiksberg, og 38 på det øvrige Sjælland og øerne.

Derudover administrerer LEV 21 selvejende ejendomme, hvoraf 17 er almene ejendomme. En af de selvejende, men ikke almene institutioner er Bedre Boliger København, der omfatter 22 enheder.

LEV administrerer dermed samlet set 129 bosteder med mere. Et særligt kendetegn ved de almene og flere af de øvrige selvejende er, at der skal afholdes bestyrelsesmøder.

Hvorfor har LEV ejendomme?
LEVs engagement på ejendomsområdet startede i 1960'erne. Baggrunden var dengang som nu at sikre mennesker med udvik­lings­hæmning, at de kan få god og tidssvarende bolig.

Det er i alle tilfælde sket i dialog med et amt eller en kom­mune, da det har været en forudsætning for etablering af et botilbud, at der kunne være en fler­årig lejeaftale med den pågældende offentlige myndighed.

Viljen og kreativiteten til at skabe botilbud var markant fra starten, og man fandt nye veje til at sikre, at men­nesker med udviklings­hæmning kun­ne få en bolig, som de også kunne betale. Dette betød f.eks. at LEV både har opført egne ejendomme og ejendomme i henhold til den almene boliglovgivning.