08.11.2017 - Sidst redigeret - 08.11.2017

Tilbudsportalen

På Tilbudsportalen kan man finde oplysninger om tilbud og ydelser for handicappede, udsatte børn og unge og socialt udsatte - blandt andet oplysninger om botilbud til udviklingshæmmede.

Portalen er en offentlig tilgængelig hjemmeside, administreret af Servicestyrelsen, hvor der bliver skabt et overblik over bredden og indholdet i de tilbud, der eksisterer på området. Man kan desuden sammenligne tilbuddene og udgifter til tilbuddene.

Tilbudsportalen blev skabt som en del af kommunalreformen.

Læs mere Tilbudsportalen