08.11.2017 - Sidst redigeret - 08.11.2017

Relevant lovgivning

- Serviceloven og dens bestemmelser om merudgifter, der f.eks. kan føre til særlige bygningsindretning og udvidelse.

- Lån til indskud (se http://www.e-pages.dk/bl/58/)

- Boligydelse og boligsikring (se http://www.e-pages.dk/bl/57/)

- Politikker fra udvalgte kommuner/regioner på området

- Mulige boliger i kommuner/regioner (se f.eks. http://www.rksk.dk/Bolig-for-handicappede-8312.aspx eller http://www.handicapbolig.dk/)

- Forskellige debatindlæg om bologer til handicappede (f.eks. http://www.rksk.dk/Bolig-for-handicappede-8312.aspx)