08.11.2017 - Sidst redigeret - 08.11.2017

Hvad kan DU gøre?

Forældre og pårørende
Det er en god ide, at forældre så tidligt som muligt medler klart ud til familiens sagsbehandler, hvornår deres søn eller datter forventes at skulle flytte hjemmefra. På den måde får kommunen mulighed for at forholde sig aktivt til boligbehovet i god tid.

Fingeren på pulsen
LEV kredsen bør kende de nuværende boenheder for udviklingshæmmede i kommunen. Kredsen kan desuden opfordre medlemmer og andre pårørende til at kontakte dem om boligbehov for mennesker med udviklingshæmning. På den måde vil kredsen aktivt kunne arbejde med kommunen for at få opført nye boliger.

Hvis kommunen siger "ja"
Hvis kommunen siger ja til at opføre et bofællesskab i LEV-regi, så kontakt LEVs ejendomsteam, som så vil kunne hjælpe med den videre proces.

Hvis kommuen siger "nej"
I må selvfølgelig også meget gerne kontakte ejendomsteamet, hvis kommunen sætter sig på bagbenene i forhold til at opfylde et boligbehov hos en gruppe af udviklingshæmmede. Det er ikke sikkert, at ejendomsteamet kan løse op for en boilgsag, som er gået i hårdknude, men temaet har mange års erfaring, så det kan være et forsøg værd.

Inden I kontakter ejendomsteamet, så husk selv at have undersøgt alle de muligheder, I kan få øje på.