08.11.2017 - Sidst redigeret - 08.11.2017

Frit valg af botilbud?

DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet har i 12. udgave af deres tidsskrift Praksisnyt fokus på Frit valg og Botilbud.

Inden for de sidste par år har DUKH jævnligt fået stillet spørgsmålet, om der er frit valg af længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 eller af andre lignende botilbud. Det korte svar er: Jo, der er som udgangspunkt frit valg af botilbud efter § 108 og andre lignende botilbud. Men der er begrænsninger i det frie valg, og det frie valg gælder ikke, når der er tale om midlertidige botilbud.