08.11.2017 - Sidst redigeret - 08.11.2017

Drejebog for byggeprojekt

Når LEV medvirker ved etablering af et bofællesskab i en kommune (privat byggeri), ser forløbet typisk således ud:

 

 • En gruppe pårørende/en lokal LEV kreds kan se, at en gruppe unge udviklingshæmmede mangler eller i hvert fald snart vil mangle en bolig. De kontakter kommunen - den første dialog er etableret.
 • Kommunen beslutter, at der skal opføres et bofællesskab.
 • Der udfærdiges kontrakt med LEV som bygherre, hvoraf det blandt andet fremgår, at bofællesskabet skal bestå af et antal to-værelselseslejligheder med andel i fællesstue og køkken. Af kontrakten vil fremgå, at kommunen lejer det færdigopførte bofællesskab af LEV samt sørger for den fornødne praktiske støtte og bistand til beboerne.
 • LEV køber som bygherre en grund til formålet.
 • Kommunen udpeger en arkitekt, eller LEV benytter en af sine egne.
 • Der nedsættes en arbejdsgruppe med følgende repræsentation: arkitekt (repræsenterer LEV), repræsentant for kommende brugere (initiativtagere), repræsentant for hjemmevejledere, repræsentant for kommunens tekniske afdeling.
 • Arbejdsgruppen opløses, når endelig skitseprojekt foreligger.
 • Byggeriet udbydes i licitation.
 • Byggeriet startes - byggetid ca. seks måneder.
 • I den mellemliggende tid har kommunen fundet frem til de beboere, der skal flytte ind i bofællesskabet, således at de hver især kan sætte deres præg på egne lejligheder samt deltage i indkøb af inventar til fælles areal.
 • Når bofællesskabet står færdigt udlejer LEV bygningen til kommunen.
 • Kommunen, der også har anvisningsretten, udlejer de enkelte lejligheder til beboerne. Beboerne skal have en lejekontrakt.