rejsegilde.jpg 08.11.2017 - Sidst redigeret - 08.11.2017

Info til kommuner

 Få LEV som samarbejdspartner

Det er muligt for både forældre og kommuner at få LEV med på banen i forbindelse med privat byggeri af bofællesskaber eller væresteder. LEV vil, når de rigtige forhold er tilstede, kunne finansiere byggeriet - og det uanset om det er i form af nybyggeri eller køb og istandsættelse af en ældre bygning.

Når boligerne/værestedet står færdige, udlejer LEV bygningen til kommunen, som da efter aftale overtager driften. I forbindelse med boligbyggerie er det også muligt, at der oprettes en selvejende institution, hvorigennem LEV opfører støttet byggeri, som lejes ud til den enkelte beboer.

LEVs ejendomsteam bidrager i øvrigt gerne med råd og vejlening omkring etablering og indretninger af boliger til mennesker med udviklingshæmning.

Kontakt LEVs ejendomsadministration:
Tlf.: 3635 9696
E-mail: ejendomme@lev.dk